Καινούριες συνθήκες-Καινούρια καθήκοντα. Σημειώσεις για μια νικηφόρα αντιφασιστική στρατηγική

Yπάρχει η πολιτική, πρακτική και θεωρητική ανάγκη όλα τα κομμάτια και οι φορείς του ανταγωνιστικού κινήματος να ενσκήψουν και να αποτιμήσουν κριτικά και αυτοκριτικά την όλη πείρα, η οποία έχει συσσωρευθεί τα τελευταία δύο χρόνια σχετικά με την αντιπαράθεση με τον φασισμό. Οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν είναι ίδιες με τον Μάιο του 2012, […]